muziek en beweging met ouderen

Muziek en beweging met ouderen – Post HBO opleiding Conservatorium Amsterdam
Interdisciplinair kunstproject: Muziek, spel en beweging met en voor (kwetsbare) ouderen.


Beweegweek op 6 verschillende locaties Sint Jacob Heemstede / Haarlem
6 x Optreden Muziek spel en bewegen met Wilhelmus:
Video: Beweegimprovisatie op muziek met jongleerdoekjes 1 van de vele verrassende activiteiten tijdens de beweegweek.

Geweldig als ik zie dat mensen zoveel moeite doen om mee te doen en als vanzelf meegaan in mijn liedje “Maak een buiging tot diep op de grond, hoe heb je ons zover gekregen!? Mens Muziek en Bewegen! “Wat een leuk verrassend programma, iedereen doet mee en heerlijk je muziekkeuzes van Klassiek, Saturday Night Fever tot Queen!” Ik heb een zeer afwisselend programma samengesteld met beweegimprovisatie, zitdans, orkest dirigeren met batons, met hoeden, ballen, boomwhackers en live begeleid met gitaar en zang. Programma is samengesteld nav de opleiding “Muziek en beweging met ouderen” die ik heb gevolgd op het Conservatorium van Amsterdam.

Mensen hebben allemaal op hun eigen manier zo enthousiast meegedaan. Zelfs een dame in een rolstoel kreeg het voor elkaar om het jongleerdoekje onder haar benen door te krijgen en weer verder te zwaaien. Bedankt voor de geweldig enthousiaste ontvangst en medewerking van de beweegagogen en vrijwilligers. We wisselden al direct succesnummers en afspeellijsten uit.

Altijd ben ik bezig om me verder te ontwikkelen om te kijken hoe ik mijn optredens nog veelzijdiger, beter en mooier kan maken. Daarom volgde ik 2022/2023 de cursus Muziek en beweging met Ouderen op het Conservatorium in Amsterdam. Ik vond dit geweldig om te doen en ben helemaal geïnspireerd door alle nieuwe inzichten en tools die mij dit hebben opgeleverd.
Ik heb hier nu een nieuw programma voor samengesteld: Muziek, spel en bewegen met Wilhelmus speciaal gericht op senioren/ouderen en mensen met een beperking.
Hierin staat muziek spel en bewegen centraal en natuurlijk ook af en toe een heerlijk lied met gitaar en zang.

Inmiddels heb ik al de eerste boekingen al binnen voor beweegweken voor bewoners binnen woonzorgcentra en een andere muziek/bewegen bijeenkomst voor mensen met een beperking, kinderen ouders en familieleden staat in de planning. Ik ga vrolijk door met het uitwerken en ontwikkelen van ideeën en sta open voor alle verzoeken.

Muziek, spel & bewegen met Wilhelmus
Bijeenkomsten met Thema “Reizen” en of “Landen” in kader van beweegweken of bijv. voor de vakantie periode.

Zie https://www.conservatoriumvanamsterdam.nl/studie/na-en-bijscholing/muziek-en-beweging-met-ouderen/

De cursus Muziek en beweging met ouderen richt zich op kunstbeleving met en voor (kwetsbare) ouderen in onder andere verzorgingstehuizen, dagcentra en kleinschalige woongemeenschappen. Sociale verbinding staat hierbij centraal. Door het gezamenlijk muziek maken met behulp van verschillende instrumenten en materialen, door zingen en bewegen in combinatie met diverse spelvormen, worden de ouderen gestimuleerd vanuit hun eigen fysieke en mentale mogelijkheden actief te participeren.

Stage: Post HBO Cursus Conservatorium van Amsterdam Muziek & Bewegen met (kwetsbare) Ouderen – voorjaar 2023.
Aan deze cursus is een stage verbonden van februari t/m april 2023. Deze zal ik lopen bij Stichting Sint Jacob Woonzorgcentrum Nieuw Overbos in Haarlem/Heemstede.

“Wat een fijne, liefdevolle en warme bijeenkomst vanmorgen. Het was precies wat ik nodig had. Ik heb genoten.” aldus familielid die de slotpresentatie bijwoonde

Ik vorm een stageduo samen met Jessica van Noord.
Zij is o.a. zangleidster op scholen en woonzorgcentra en de vaste gitarist van cabaret/zangduo met Joop Visser. Luister uitzending Radio 5 “Andermans Veren” “20 jaar Joop & Jessica” 11-2-23 (vanaf minuut 44)

Cursus duo Jessica van Noord & Wilhelmus Hoekstra verzorgt een interdisciplinair stageproject van minimaal 6 workshops bijeenkomsten van ca. 1 uur, verdeeld over 6 weken.
Uitgangspunt is dat er gewerkt wordt met kwetsbare ouderen.

Gemengde groep met eventueel deelnemers met een lichte vorm van dementie.
De 6de bijeenkomst betreft een (mini) presentatie of openbare workshop met naar keuze publiek als mantelzorgers, vrijwilligers uit de instelling, bewoners van de instelling of uit de buurt.

Er kan gebruik worden gemaakt van materialen als boom hackers, ballen, hoepels, doekjes, stokken, Latin percussie en het eigen instrument.

Dit sociaal-artistieke-interdisciplinaire stageproject laat zien dat de cursist in staat is een muzisch product te realiseren waarbij gebruik gemaakt wordt gemaakt van meerdere invalshoeken als muziek, dans/beweging en theatrale aspecten. Hierbij wordt aan zowel artistieke, didactische als sociale competenties van de cursist als deelnemers geappelleerd.

 

Cursus
Muziek maken wordt vaak in verband gebracht met de ontwikkeling van het brein bij jonge kinderen, maar dit geldt zeker ook voor ouderen. Nieuwe stimulansen waarbij verschillende zintuigen worden geprikkeld, gepaard gaande met beweging en veel plezier, zijn voor (kwetsbare) ouderen zeer verrijkend.

Je bent nooit te oud om te leren! In de cursus leer je hoe je tijdens de educatieve activiteiten ouderen zelf actief kunt laten zijn door het maken van keuzes, zelf dingen bedenken en het meebeslissen tijdens de workshops. Als workshopleider leer je de ouderen te verleiden tot kunstzinnige activiteiten en actieve kunstbeleving. Ze kunnen veel meer dan ze zelf denken!

Lesprogramma
De cursisten ontwikkelen kennis en vaardigheden met betrekking tot het omgaan met de mogelijkheden en beperkingen van ouderen op het gebied van musiceren en bewegen. Hierbij is het belangrijk dat de cursisten zich kunnen verplaatsen in de belevingswereld van de ouderen.
Deze kennis en vaardigheden worden met theorie ondersteund en in de praktijk toegepast.
De cursisten werken tijdens de stage toe naar een artistieke eindpresentatie met de doelgroep.
De cursisten leren zelfstandig een dergelijk project voor genoemde doelgroep te ontwerpen, uit te voeren en te evalueren.
De cursisten kunnen werken aan hun persoonlijke leerdoelen gestimuleerd vanuit de intervisie.
Indien hij/zij heeft voldaan aan de opdrachten, ontvangt de cursist aan het eind van de opleiding het certificaat ‘Muziek en beweging met ouderen’ van het Conservatorium van Amsterdam